Най-щастливото дете

Най-щастливото дете
Целите ни са да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България.

Стремим се да привличаме вниманието и да информираме широката българска общественост, настоящите, бъдещи и приемни родители, медиците и професионалистите от сферата за работа с деца и гражданите в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности, относно най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията и психологията за отглеждане, общуване и възпитание на бебета и деца и подпомагащи превенцията на различните форми на насилие;

Методите да залегнат в обучението на медицинския персонал и педогогическите факултети на основните университети; да се даде възможност за подобряване на квалификацията и компетентността на професионалистите, да се даде възможност за сертифициране на обучители, включително и обучители от ромски произход и младежи в неравностойно положение от икономически маргинализирани общности, чрез метода „Най-щастливото бебе” и други програми;
Защо правим всичко това?
Голяма част от младите семейства в България нямат необходимите познания, умения и осъзнатост, за да могат да успокояват децата си и да си осигурят удовлетворението на успешния родител. От своя страна бебетата и малките деца не получават необходимите им грижи и правилен възпитателен подход и реагират на тази липса с много и необясним плач, познат като колики при бебетата, тръшкане, емоционални изблици и недисциплинираност при малчуганите. Неинформираните родители на свой ред, се чувстват безсилни и широко  използват остарели и неефективни „методи” за възпитание чрез пасивна и активна форма на насилие (70% от българите, повече), която не само, че не дава резултат, но и води до отглеждането на потенциално агресивно бъдещо поколение с отклонения във физическото и психическото развитие, соматични заболявания, личностни и емоционални нарушения и др.
Трудния социално-икономически преход в България и скорошната финансова и икономическа криза, упражняват допълнителен социален и икономически натиск върху семействата и увеличават още повече чувството на неадекватност и безпомощност на родителите и професионалистите, като по този начин се увеличават и броя на бебетата и децата жертви или застрашени от психическо или физическо насилие, телесни повреди, дългосрочни увреждания или подлагането на принудителни дисциплинарни методи, които нарушават достойнството на детето.
Целева аудитория: над 2 500 000 българи, от които:
Родители, студенти и обучаващи се в професионалните сфери за работа с деца и медицински работници включително от ромски произход, практикуващи професионалисти  от сферата за работа с деца: педиатри, неонаталози, педагози, психиатри, акушери, психолози, дули, медицински работници, социални работници, приемни родители, консултанти по кърмене, водещи класове за родители, физиотерапевти, логопеди и др., управляващите държавни и частни болници, клиники, ясли, детски градини, родилни домове, педиатрични клиники, занимални, неправителствени организации за работа с деца, детски клубове, агенции за гледачки и др., НПО-та за работа с родители, деца и за превенция на насилието над деца; НПО-та за работа с родители и деца в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и др.
Целите ни ще бъдат постигнати в два етапа – Информационен и Социален:
Първи етап (2013г.-2016):
Запознаваме хората с това какво е активно и пасивно насилие и как да го предотвратим. Даваме решението за справяне с плача на бебетата (коликите) и решението на проблемите с възпитанието в периода на израстване на малкото дете до 5 години.
Запознаване на широката аудитория с метода „Най-щастливото бебе”, издаване на книгите и видеата на д-р Карп, провеждането на обучителни семинари и сертифициране на първите професионалисти в България, което е вече факт. Създадохме общност от дипломирани обучители, които подкрепяме в по-нататъшното им професионално развитие.
Обръщаме за подкрепа към обществено активни и отоговорни компании от частния сектор, организации, фондации, сдружения и личности. Моля, подкрепете ни, дори всяко харесване във фейсбук ни е полезно www.facebook.com/DetskaBezopasnost 🙂
Втори етап (2016-2021 г.):
Разработване на обучителна програма за най-добри методи и практики на съвременната педиатрия и психология за развитие на детето, включително работата на д-р Карп, френската школа на Франсоаз Долто, д-р Лари Коен и други. Навлизане в здравната и образователната система под формата на допълнителни обучения за практикуващите работници от медицинските и професионалните сфери за работа с деца, както и в обученията на студентите в медицинските, педагогическите, психологическите и социалните сфери:
– Безплатни обучения за практикуващи професионалисти и обучаващи се в сферите за работа с деца
– Последващо сертифициране и ресертифициране на просфесионалисти
– Последващи обучения за родители

– Предоставяне на безплатни обучения за родители в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани групи.

За втория етап, с който ще навлезнем като част от обучението в здравната и образователната система, сме в процес на кандидатстване към Фондация „Тръст за Социална Алтернатива” и Институт „Отворено Общество” с партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, фондация „Същност”, сдружение „Бебе и Дете”, сдружение „Свят без граници” и фондация „Бащинство”.
Повече за методите и техниките на „Най-щастливото бебе” на др. Харви Карп тук.
Ако искате да ни подкрепите като доброволец, партньор, медиен партньор или желаете да станете дарител, моля, пишете ни на bebeidete@bebe-dete.com.  ​​
Съорганизатори на проекта „Най-щастливото дете в България”​​:

Фондация „Същност"Фондация „Същност”, www.essence-foundation.com, е една от първите и най-големи организации с богат опит в сферата на личностното развитие в България. Провеждаме семинари, срещи и събития, чрез които създаваме подкрепяща среда за израстване, себепознание и изява за хора от всички възрасти, етноси, религии и статус в обществото.

Насочени сме към практическо приложение на преживения и осъзнат опит и стимулираме отговорността на всеки човек към собствения му живот.

Вдъхновява ни положителната промяна в хората и резултатите, които те постигат.

​Една от основните концепции в нашата работа е парадигмата на системната фамилна психотерапия, поради което обръщаме значително внимание на биологичното семейство, отглеждането и израстването на децата, емоционалният климат и взаимоотношенията в семейната среда.

Това е и най-важната причина да подкрепяме проекта „Най-щастливото дете в България”, чрез който максимално много хора ще могат да се запознаят с чисто практически техники и методи, които значително да подобрят и улеснят взаимоотношенията на родителите с техните бебета и деца и да намалят агресивността и в двете страни.

Милена Ненкова, директор

Сдружение „Свят без граници”, www.sviatbezgranici.org, e неправителствена организация насочена към подпомагането на личностното изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията им в областта на обществените науки, икономиката, културата, образованието и изкуството. Ние реализираме практически програми и проекти за развитие на ромската общност и превръщането ѝ в заинтересована и активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските ѝ права и отговорности.​

Подкрепяме проекта “Най-щастливото дете в България”, защото вярваме, че той ще помогне на обществото като цяло. Отглеждането и възпитание на бебетата и децата е нелека задача и методите и техниките на др. Карп дават едно бързо и ефективно решение за справяне с предизвикателствата на родителството и предотвратяване на насилието в семейната среда. Като неразделна част от обществото в България, родителите от ромски произход имат нужда от достъп до информация за най-новите постижения на педиатрията.

дoц. Милена Илиева, член на Управителния Съвет

Фондация „Бащинство"„Фондация Бащинство”, http://bashtinstvo.com, се стреми към повишаване на обществената осъзнатост за изключителната важност на силната емоционална връзка баща-дете за щастието на детето и изграждането му като пълноценна и хармонична личност. Със своите инициативи, фондацията подпомага процесите по формиране на такава връзка, нейното възстановяване, когато е нарушена, и преодоляването на последиците от нейната липса.

Подкрепяме проекта „Най-щастливото дете в България”, защото той осигурява на бащите в България необходимите ресурси, за да се превърнат в активни бащи, присъстващи както физически, така и емоционално в живота на своите деца и подкрепящи ги всеотдайно в развитието им. Вярваме, че една от дълбоките социални промени в България, за която проектът ще допринесе значително, е завръщането на бащата в семейството и неговото активно ангажиране при отглеждането и възпитанието на децата. Убедени сме, че тази промяна ще доведе до значително увеличаване на броя на децата, които ще се чувстват като „Най-щастливото дете в България”.

Борис Колев, председател


Вероника де Буур, инициатор на идеята и проекта „Най-щастливото дете в България”.

Вероника е маркетинг специалист и специалист по международни отношения с интереси в областта на историята, културологията, психологията, медиацията и дипломацията.​

„През 2010 г. се роди дъщеря ми и оттогава се промени и моят живот. Като майка на малко дете, която прекарва доста време сред деца и сред хората, които се грижат за тях, бях потресена от липсата на информираност на родителите и професионалистите от сферата за работа с деца и насилствените методи, които продължават да се използват масово от българите и които са много опасни за развититето на малкия човек. Начинът, по който сме възпитавани, се превръща в поредица от подсъзнателни модели, които съзнателно е нужно да адресираме и променим.​

Така се роди идеята да направя нещо, което да разстърси хората и да обърне вниманието на обществото върху този тъй сериозен проблем, но и да даде бързо приложимо решение. Поканих в България световноизвестния педиатър, д-р Харви Карп, чийто методи се доближават много до идеите на Маршал Розенберг, психологът-създател на метода на ненасилствената комуникация и общуване без агресия, носител на наградата за мир на Глобъл Вилидж Фаундейшънс Бридж за 2006 г.”

​​​​

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!
  • 1
    Share