Проекти

Проектите, които осъществяваме са с:

Предмет на дейност: да разпространяваме и популяризираме съвременни, ефективни и практични методи и техники на педиатрията, психологията, педагогиката и детската безопасност, при отглеждане и възпитание на бебета и деца, стимулиращи позитивното родителство и подпомагащи предотвратяването на различните форми на насилие;

Бенефициенти: деца, младежи, родители и студенти; специалисти: лекари, педиатри, психиатри, психолози, педагози, логопеди, социални работници, неонатолози, акушерки, рехабилитатори, полицаи, пожарникари, специализирани институции за работа с бебета и деца, консултанти по кърмене, дули, управляващите държавни и частни болници, клиники, ясли, детски градини, родилни домове, педиатрични клиники, занимални, детски клубове, неправителствени организации за работа с деца. Стремим се да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България.

 

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!